درماندگی ترامپ؛ چند قدم تا خط پایان (عکس)

نظر شما چیست ؟