درخواست 4 سال حبس برای رئیس‌جمهور سابق فرانسه

نظر شما چیست ؟