درخواست وزیررفاه از دیوان محاسبات برای برقراری مجدد حق عائله‌مندی زنان مجرد

درخواست وزیررفاه از دیوان محاسبات برای برقراری مجدد حق عائله‌مندی زنان مجرد

[ad_1]

کمک هزینه عائله‌مندی به تمام زنان سرپرست خانوار و حتی تمام زنان مجرد تا سال ۹۱ تعلق می‌گرفت که از سال ۹۲ حق عائله‌مندی برای زنان فاقد فرزند و مجرد از سوی دیوان محاسبات کشور لغو شده است

[ad_2]

Source link

نظر شما چیست ؟