دبیر قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا تعیین شد

نظر شما چیست ؟