دانستني هاي جالب در مورد كفش

دانستني هاي جالب در مورد كفش

ولی كفش هايى كه فرآورده آن ها صد درصد پلاستيك است سبب ايجاد عرق در پا شده و با جلوگيرى ازجريان هوا زمينه پیدایش اختلالات و ناهنجاريهاى پوستى فراهم مى شود. وى حساس بيان اينكه نبايد كفش را بدون جوراب پوشيد، گفت: جوراب ها بايد نخى باشد چون كه باعث تسريع در انتقال هوا مى شود. وي کلیدی بيان اينكه نبايد كفش را بدون جوراب پوشيد، گفت: جورابها بايد نخي باشد چون كه سبب ساز تسريع در انتقال هوا ميشود. تكرار اين حركات سبب ساز ميشود تا ورمي كه در قسمتهاي پا ايجاد شده كمتر شده و سيستم پمپاژ و انتقال خون به قسمت قلب حراج کفش اسپرت پسرانه جريان پيدا كند. تكرار اين حركات منجر مى شود تا ورمى كه در قسمت هاى پا ايجاد شده كمتر شده و سيستم پمپاژ و انتقال خون به سمت قلب جريان پيدا كند. وى اصلی اشاره به استعمال از كفش هاى لژدار كه ارتفاع كفه كفش از نصیب پاشنه تا پنجه پا ادامه دارد و اختلاف آن يك تا دو سانت نيست، اظهار داشت: معمولا نوك باريك و پاشنه بلند كفش باعث انتقال وزن بدن به جلوى پا و تغيير شكل درانگشتان و بيرون زدگى استخوان پا به بیرون مى شود. وى با بيان اينكه بيشترين دردها و ناراحتى هاى كمر و پا به خاطر كفش نامناسب است، تصريح كرد: در مجموع فقط % بسيار كمى از كفش ها استاندارد میباشند و به طور معمول از لحاظ جنس، مدل، قرارگيرى پاشنه ونحوه توزيع وزن مناسب نيستند ولی متاسفانه بيشتر مردمان از كفش هاى روتين به کارگیری مى كنند. كفشي را كه نو خريداري كرده ايد به مدت روستا دقيقه در روي فرش بپوشيد و گام بزنيد و كاملا مطمئن شويد كه كفش از حیث ترازو و قالب متناسب مهم پاي شما است در غير اينصورت به مغازه مورد لحاظ مراجعه كنيد و كفش خود را تعويض كنيد. امروزه از روغن تربانتين به تیتر حلال به کارگیری مي شود، ولی در بعضي موردها به علت گراني اين روغن به جاي آن پارافين مايع يا نفت به كار مي مارک كه ولی از مرغوبيت واكس خواهد كاست. به طور معمول واكس مادهاي كرم مثل می باشد كه براي درخشان كردن سطح مواد متفاوت استفاده ميشود. واكْس به صورت عمومي به مادهاي گفته ميشود كه بر روي جسمي ماليده شود به طور نمونه واكس كفش مادهاي است كه روي كفش براي ايجاد لايهاي واضح و مراقبت از نخهاي آن ماليده ميشود. كفش هاى چرمى مناسب ترين متاع كفش است، زيرا انتقال هوا بين پوست و خارج از كفش برقرار مى شود. وى ادامه داد: استمرار در استعمال از اين كفش ها سبب ساز جمع شدن استخوان پا شده و به طرف مخالف كشيده مى شود.اين ناهنجاريها معمولا دردهاى ناراحت كننده اى را درافراد ايجاد مى كند كه تغيير شكل استخوان پا رجوع و برگشت ناپذير می باشد و در نتيجه شخص مجبور به پوشيدن كفش سفارشى مى شود. در اینجا اکثر به باز‌نگری وب تارنما کفش های اسپرت پسرانه 2020.

نظر شما چیست ؟