دارندگان مدرک دکترا و متخصصان دانشگاهی مشمول «ویزای طلایی» امارات شدند

نظر شما چیست ؟