دادستانی: احضار شهردار بندرعباس به دلیل حمله و تخریب خانه زن سرپرست خانواده

دادستانی: احضار شهردار بندرعباس به دلیل حمله و تخریب خانه زن سرپرست خانواده

[ad_1]

دادستانی: احضار شهردار بندرعباس به دلیل حمله و تخریب خانه زن سرپرست خانواده

[ad_2]

Source link

نظر شما چیست ؟