خودکشی پزشک تیم رمس به خاطر ابتلا به کرونا

نظر شما چیست ؟