خسارت ۹ هزار میلیارد ریالی سیلاب به جاده های کشور

نظر شما چیست ؟