خداحافظی فدراسیون و تیم ملی فوتبال آرژانتین با مارادونا

نظر شما چیست ؟