خبرگزاری قوه قضائیه: تکذیب رفتن قاضی صلواتی از دادگاه انقلاب

نظر شما چیست ؟