خانه هوشمند – هوشمند سازی ساختمان – تجهیزات هوشمند سازی ساختمان

خانه هوشمند – هوشمند سازی ساختمان – تجهیزات هوشمند سازی ساختمان

در همین مقاله که به شیوه کتابخانه­ای انجام گرفته، نویسندگان به معرفی پارامترهای خانه تندرست پرداخته و براساس آن خانه سلامت را خانه­ای معرفی کرده­اند که به تحقق سه کارکرد اهمیت منزل یعنی: پرورش ساکنان، بالفعل نمودن پتانسیل­ها و تمرین رفتار اجتماعی امداد کند. نویسندگان دست اندرکاران تاثیرگذار بر دگرگون سازی مسکن در طول تاریخ را همین موردها ذکر کرده اند: فرهنگ و تمدن و هویت، اقتصاد، تکنولوژی، روابط اجتماعی و سیاست. علی الحسابی و کرانی (١٣٩٢) در مقاله “عوامل تاثیرگذار بر دگرگون سازی مسکن از قبلی تا آینده” (١٦) سه عصر زمان کشاورزی، صعنت و اطلاعات در طول تاریخ را دلیل ایجاد موجی از تغییرات می­دانند که شامل تغییر در فرآیند شهرسازی و معماری و ایجاد خانه­ها هم می­شود و می بایست حساس شناخت عامل ها تاثیرگذار بر دگرگون سازی مسکن در گذشته، خویش را برای تغییرات آینده فراهم کنیم. در این نوشته که به روش توصیفی-تحلیلی انجام گرفته می باشد به همین نکته اشاره شده که اقلیم و آب و هوا از دست اندرکاران تاثیرگذار بر تحول مسکن محسوب نمی­شوند چون که در ارتفاع تاریخ ثابت بوده­اند و “متغیر” نیستند. آینده­پژوهی در برگیرنده گروه تلاش­هایی است که اهمیت به کارگیری از جزء‌جزء‌کردن و بررسی منابع، الگوها و عوامل تغییر و تحول و یا ثبات، به تجسم آینده­های بالقوه و برنامه­ریزی به جهت آن­ها می­پردازد. آینده­پژوهی مشتمل بر تیم تلاش­های سیستماتیکی هست که کلیدی استعمال از تجربه و تحلیل منابع، الگوها و دست اندرکاران تغییر و تحول یا ثبات، به تجسم آینده­های بالقوه و برنامه­ریزی به جهت آن­ها می­پردازد. به جهت دستیابی به داده­های نخستین در همین پژوهش از مذاکره نیمه­ساختاریافته حیاتی جامعه آماری شامل نخبگان و متخصصان امور شهری به کارگیری شده است. حیاتی ترقی صنعت برق، شبکه های کامپیوتری و الکترونیک، فضای فنی برای صورت گیری زمینه دارای نام BMS(Building Management Systems) به مضمون‌ سیستم های مدیریتی ساختمان بوجود آمد. در رایزردیاگرام ساختمان 10 طبقه پایین مشخص و معلوم می باشد که یک نتورک تهویه هوا از پشت بام تا طبقات پایینی کشیده شده است. به جرات می اقتدار گفت که عمل مهم مهندسان BMS در بخش هوشمند سازی تاسیسات مکانیکی ساختمان است. لایۀ گفتمان/ عالم بینی: در همین تراز یافتن ساختارهای عمیق­تر پشت مورد قضیه و نیز بازتعریف موضوع بسیار اصلی و اهمیت است. این لایه­ها عبارتند از: لایۀ لیتانی: لایۀ لیتانی اولیه تراز باز‌نگری درروش باز‌نگری لایه­ای علت­هاست که دراین سطح، لایۀ ظاهری موضوع گزینه حیث مطالعه وبررسی می­شود. لایۀ نظام­های علّی: شیوه تحلیل لایه­ای علت­ها با عبور از لایۀ اول، به شتاب وارد لایۀ دوم به این معنی که لایۀ نظام­های علّی می­شود و به واکاوی ریشه­های مسئلۀ موردنظر در این لایه­ها می­پردازد. چنانچه شما همین مقاله را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در گزینه شرکت منزل هوشمند ژیوار بدست آورید به وب سایت ما مراجعه کنید.

نظر شما چیست ؟