حمله گاومیش در شهر خوی آذربایجان غربی به ماشین و مردم (فیلم)

نظر شما چیست ؟