حمایت سندرز از نامزدی بایدن در انتخابات ریاست جمهوری

نظر شما چیست ؟