حضور خواننده مشهور اسرائیلی در دبی به دعوت خاندان حاکم امارات

نظر شما چیست ؟