حریق انبار لوازم بهداشتی در غرب تهران

نظر شما چیست ؟