حدود ۸۵۰ هزار ویروس ناشناخته، انسان را تهدید می‌کنند

نظر شما چیست ؟