حداد عادل: در توئیتر هستم در اینستاگرام نه (فیلم)

نظر شما چیست ؟