جولیان آسانژ در دوران پناهندگی در سفارت اکوادور صاحب دو فرزند شده است

نظر شما چیست ؟