جهان داستان کوتاه/ هر روز یک داستان: «لنگه کفش گاندی»

نظر شما چیست ؟