جهان داستان کوتاه/ هر روز یک داستان: «دید محدود»

نظر شما چیست ؟