جزییات قرنطینه ۲ هفته ای: جریمه ها، ادارات، تعطیلی ها، اتوبوس و …

نظر شما چیست ؟