جزئیات اختصاص ۲ میلیون تومان سهام به هر کد ملی

نظر شما چیست ؟