جدال دانش آموزان استثنایی و والدین کم‌توان با آموزش مجازی

نظر شما چیست ؟