جانشین فرمانده سپاه: آمریکا حتی در یک جبهه هم پیروز نشده/ آبان ماه امسال شکست صد در صدی برای نیروهای ضدانقلاب حاصل شد

جانشین فرمانده سپاه: آمریکا حتی در یک جبهه هم پیروز نشده/ آبان ماه امسال شکست صد در صدی برای نیروهای ضدانقلاب حاصل شد

[ad_1]

جانشین فرمانده سپاه: آمریکا حتی در یک جبهه هم پیروز نشده/ آبان ماه امسال شکست صد در صدی برای نیروهای ضدانقلاب حاصل شد

[ad_2]

Source link

نظر شما چیست ؟