جاده چالوس به علت ریزش سنگ مسدود شد

نظر شما چیست ؟