تکذیب لغو دیدار ذوب آهن و شهر خودرو

نظر شما چیست ؟