تکذیب ساقط کردن یک پهپاد سپاه در خوزستان

نظر شما چیست ؟