تکذیب آبگرفتگی یک بیمارستان در شهر اهواز

نظر شما چیست ؟