تولید روزانه 6 میلیون ماسک در ایران

نظر شما چیست ؟