توقیف خودروی 2 میلیارد تومانی از پارکینگ منزل مسکونی در بوشهر

نظر شما چیست ؟