توصیه‌هایی برای کنار آمدن با استرس کرونا

توصیه‌هایی برای کنار آمدن با استرس کرونا

[ad_1]

در شرایط بحرانی افراد واکنش‌های متفاوتی از خود نشان می دهند که از آن جمله می توان به اضطراب، استرس، اشتغال ذهنی مکرر با اتفاق، سردرگمی‌ و دوگانگی یا احساس کرختی اشاره کرد.

[ad_2]

Source link

نظر شما چیست ؟