توافق اعضای اوپک پلاس برای کاهش تولید ۱۰ میلیون بشکه در روز

نظر شما چیست ؟