تهدید به بمب گذاری در کاخ ریاست جمهوری اتریش

نظر شما چیست ؟