تمدید خودکار و یک‌سالۀ قراردادهای اجاره؛ پیشنهادی برای کمک به مستأجران

تمدید خودکار و یک‌سالۀ قراردادهای اجاره؛ پیشنهادی برای کمک به مستأجران

[ad_1]


قانونی تصویب کنید یا فرمانی صادر کنید یا مصوبه ای بگذرانید که به موجب آن «همۀ قراردادهای اجاره به صورت خودکار و با تنها 10 درصد افزایش به مدت یک سال دیگر خورشیدی تمدید شود».

[ad_2]

Source link

نظر شما چیست ؟