تماس تلفنی ظریف و دبیرکل سازمان ملل

نظر شما چیست ؟