تلف شدن ۱۰ راس دام براثر صاعقه در ایذه

نظر شما چیست ؟