تلاش میلان برای ممانعت از انتقال کاپیتانش به بارسلونا