تعداد مبتلایان کرونا در ترکیه از ۲۷ هزار نفر گذشت

نظر شما چیست ؟