تعداد روزهای تعطیل در ایران و سایر کشورها چقدر است؟

نظر شما چیست ؟