تصفیه فاضلاب – Omransoft

تصفیه فاضلاب – Omransoft

لجن که عاری از فلزات سنگین و سایر آلاینده های سمی باشد Bio solids نامیده می شود و به تیتر مثال می قدرت کلیدی تصور سهل وآسان و مفید از آن به عنوان کود به کارگیری کرد. از آنجایی که آب به تیتر یک حلال قدرتمند شیمیایی در بسیاری از فرآیندهای تولیدی نقش مهم و اصلی داراست بنابراین پساب یا فاضلاب تولیدی نیز در اکثر صنعت های بازدید می شود. 3- صنایعی که در کلیه فرآیندهای تولیدی آن ها آب مصرف می گردد و دبی پساب و فاضلاب صنعتی بالایی دارند، مثل صنایع لبنی، نشاسته و چرم. 2- صنایع تولیدی که قسمتی از فرآیندهای آن متعلق به آب می باشد و مقدار تولید پساب صنعتی در آن ها متوسط بوده مثل صنایع نساجی و رنگرزی. مهمترین ترکیباتی که در پساب صنعتی وجود داراست و باید در تصفیه به طرز های متعدد مد حیث قرار بگیرند منابع آلی می باشند. سطح دوم تصفیه نخستین هست که طی آن تمام جامدات فیزیکی، چربی ها و روغن های موجود از میان می روند تا ذرات جامد بتوانند ته نشین بشوند و ذرات سبک خیس به سمت بالا حرکت کنند. برای فاضلاب های اهمیت دبی کم تا متوسط می توان از راکتور بسته پشت سرهم (SBR) استفاده کرد. ترکیبات کلر و کلرامین های غیر آلی می توانند برای بی مهرگان آبزی، جلبک ها و ماهی ها سمی باشند که مهم تصفیه فاضلاب از فی مابین می روند. 3- اندازه گیری یون های سمی مانند ترکیبات فنلیک، فلزاتی زیرا روی، نیکل، کادمیم و عناصری چون آرسنیک و برم و ترکیبات رنگی. مهمترین مساله در تصفیه فاضلاب و پساب صنعتی شناخت ماهیت آن و میزان مرغوب بودن عنصرها و عواملی همچون، ترکیبات سمی، کارداران طاقت فرسا جزء‌جزء‌کردن پذیر، COD ,BOD،TSS و رنگ می باشد. کمیت و میزان مرغوب بودن فاضلاب یا پساب صنعتی در کارخانجات و صنایع متفاوت بسته به گونه و ماهیت تولیدی مختلف بوده و به همین نسبت شیوه تصفیه آن ها نیز مختلف است. بهره برداران تصفیه خانه فاضلاب، در اقداماتی که مربوط به عملیات تصفیه و راهبری تاسیسات است، به طور کلی بعضا از ویژگیهای فوق را به جهت تشخیص و نگهداری در تصفیه و راهبری تصفیه منزل مورد توجه قرار میدهند. در صورتی که دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت داده ها بسیار بیشتر در مورد تصفیه فاضلاب چه اهدافی دارد لطفا به تماشا از وب وب سایت ما.

نظر شما چیست ؟