ترور نافرجام دیپلمات آمریکایی در سودان

نظر شما چیست ؟