ترخیص اخیر برنج خارجی تاثیری بر بازار نداشت

نظر شما چیست ؟