ترامپ: 2 هفته‌ پیش روی آمریکا را مرگبار خواهد بود

نظر شما چیست ؟