ترامپ کنگره آمریکا را به تعطیلی تهدید کرد

نظر شما چیست ؟