ترامپ و کلمه خروج در یک قاب! (عکس)

نظر شما چیست ؟