ترامپ در تمام ۵۰ ایالت آمریکا "فاجعه بزرگ" اعلام کرد

نظر شما چیست ؟