ترامپ: در آمریکا آزادی رسانه نداریم

نظر شما چیست ؟