ترامپ: تمایل چین به انتخاب بایدن خواب‌آلود است

نظر شما چیست ؟