ترامپ: با عربستان و روسیه درباره تولید نفت صحبت کردم

نظر شما چیست ؟